İnteraktif CD

                                                                                                         19 Aralık 2000 - 24265

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 710 "Kuzeyden Keşif Harekatı"nın Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1718 Türkiye - Yeni Zelanda Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu V. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1671 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Bazı Kaya ve Kaynak Tuzlalarının İşletilmelerine İzin Verilmesi Hakkında Karar

24

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Sabih KANADOĞLU'nun Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2000/72)

25

Yönetmelikler

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

32

Tebliğler

- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 10) - Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 10)

33

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 289) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 289)

34

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-61) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-61)

35

- Muğla-Yatağan Termik Santralının Oluşturduğu Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Karar

36

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 11 Adet Karar

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

68

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91