18 Şubat 2000 - 23968

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

4530 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

4531 Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 4531 Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

2

4532 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'ye, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelik

2000/153 Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar ile Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik

4

Tebliğler

- Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) Seri No: 1

9

- Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) Seri No: 1

16

- Gümrük Genel Tebliği (Yetki Devri) Seri No: 3 - Gümrük Genel Tebliği (Yetki Devri) Seri No: 3

20

- Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Geçici Depolama Yeri İşletmeciliği) Seri No: 1

21

- Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 1 - Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 1

26

- Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 2 - Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 2

32

- Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 3 - Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler) Seri No: 3

42

- 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25) - 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)

49

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-05 Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

50

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 40) - Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 40)

52

Sirküler

- Mülga Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Bulunan 78/46 ve 80/2 Sayılı Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Sirküler (No: 2000/1) - Mülga Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Bulunan 78/46 ve 80/2 Sayılı Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Sirküler (No: 2000/1)

52

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1995/15 (2004 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1995/55 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1995/15 (2004 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1995/55 Sayılı Kararı

53

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92