İnteraktif CD

                                                                                                         18 Ocak 2001 - 24291

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1821 Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar - 2000/1821 Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar

2

- 2000/1822 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2000/1822 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar

17

- 2000/1887 Basın-İlan Kurumu Genel Kurulu'nda Boşalan Temsilciliklerde, Adları ve Görevleri Yazılı Kişilerin Görevlendirilmesi Hakkında Karar

28

Sınır Tespit Kararları

- İçişleri Bakanlığına Ait 9 Adet Sınır Tespit Kararı

29

Yönetmelikler

- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği

32

- Zirai Mücadele İlaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

45

Tebliğler

- Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/8)

45

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13)

46

- Erzincan Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/36)

47

- İçel Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)

48

- İzmir İlinde Egzoz Gazı Ölçümü Konusunda Uygulanacak Esaslarla İlgili Tebliğ (2001) (No: 148/2000/12)

51

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

54

- Samsun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı

54

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91