18 Ocak 2000 - 23937 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/1 17 Ağustos 1999 Tarihinde Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Deprem Sonrasında Yürütülen Yeniden İmar ve Rehabilitasyon Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan Sağlanan 23.6 Milyar Japon Yeni Tutarındaki Krediye İlişkin Nota ve Eki Müzakere Kayıtları ile Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/1 17 Ağustos 1999 Tarihinde Marmara Bölgesinde Meydana Gelen Deprem Sonrasında Yürütülen Yeniden İmar ve Rehabilitasyon Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Japon Uluslararası İşbirliği Bankası'ndan Sağlanan 23.6 Milyar Japon Yeni Tutarındaki Krediye İlişkin Nota ve Eki Müzakere Kayıtları ile Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-4) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-4)

46

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 23 Sayılı Kararı

47

- Yüksek Seçim Kurulunun 24 Sayılı Kararı

53

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91