18 Mayıs 2000 - 24053

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

99/13919 Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar

2

2000/575 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar 2000/575 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Karar

6

2000/619 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 2000/619 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

9

Atama Kararları

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait 20 Adet Atama Kararı

11

Kadro Artırılması Kararları

- Orman Bakanlığına Ait 3 Adet Kadro Artırılması Kararı

19

Yönetmelikler

2000/598 Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20

- Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

21

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92