18 Haziran 2000 - 24083

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/706 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketleri Nedeniyle Zarar Gören Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeniden Üretim Kapasitesini Tesis Etmek Amacıyla Hükümetimiz ile Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/706 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketleri Nedeniyle Zarar Gören Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Yeniden Üretim Kapasitesini Tesis Etmek Amacıyla Hükümetimiz ile Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

132

Yönetmelik

- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği - Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği

132

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/62-63 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/62-63 Sayılı Tebliğ

150

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/63-64 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/63-64 Sayılı Tebliğ

163

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/64-65 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/64-65 Sayılı Tebliğ

176

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/65-66 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/65-66 Sayılı Tebliğ

181

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/66-67 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/66-67 Sayılı Tebliğ

200

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/67-68 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/67-68 Sayılı Tebliğ

203

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/5) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/5)

204

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/6) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/6)

306

- Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/7) - Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/7)

316

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/8) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/8)

335

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/9) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/9)

383

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/10) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/10)

419

- 2000 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

422

- 2000 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

446

İlanlar

a - Yargı İlanları

451

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

466

c- Çeşitli İlanlar

493

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

573