18 Ağustos 2000 - 24144

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı 

2000/1002 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar 3

Yönetmelikler

- Subay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Astsubay Sicil Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

- Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Bent Eklenmesine Dair Yönetmelik

11

- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

12

Tebliğler

- Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2000/1 No'lu Tebliğ - Turizm Tesisleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına Dair 2000/1 No'lu Tebliğ

14

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) (Seri No: 7) - Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) (Seri No: 7)

22

- 1 Seri No'lu Hariçte İşleme ve Geri Gelen Eşya Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - 1 Seri No'lu Hariçte İşleme ve Geri Gelen Eşya Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23

- Hatay İli Sınırları Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 2000/1)

23

- Yozgat Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 3)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91