İnteraktif CD

                                                                                                         18 Nisan 2001 - 24377

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

2

Yönetmelikler

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

- Hazine Garantileri Kapsamında Yapılacak Ödemelerin Üstlenilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

26

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/7)

30

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/8)

30

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/9)

31

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2001/10)

31

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 01/03)

32

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91