İnteraktif CD

                                                                                                         17 Şubat 2001 - 24321

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet BAHÇELİ'ye, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Faruk BAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

- Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

6

Yönetmelik

- Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

7

Tebliğ

- TS/792 Erik Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2001/9)

35

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

43

c- Çeşitli İlanlar

72

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91