İnteraktif CD

                                                                                                         17 Ocak 2001 - 24290

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

2

- Türk Akreditasyon Kurumu Personel Yönetmeliği

2

Tebliğler

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2001 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

30

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/131-132 Sayılı Tebliğ

37

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/132-133 Sayılı Tebliğ

42

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 45)

47

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 20. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

49

İlanlar

a - Yargı İlanları

53

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

55

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91