17 Ocak 2000 - 23936 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/589 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname KHK/589 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Milletlerarası Andlaşma

99/13839 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 2 Sayılı Protokol'ün Ek A'sı ile 99/13839 Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 2 Sayılı Protokol'ün Ek A'sı ile "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Değiştirilmesine İlişkin Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

4

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'e, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Tebliğ

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2000 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2000 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

22

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/40 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/41 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/40 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/41 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

64

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92