17 Nisan 2000 - 24023

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/290 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovenya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/242 2892 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 4 Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

290

Yönetmelik

- Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/541/AT)

388

Tebliğ

- D.M.O. Ana Statüsünün 4. ve 23. Maddeleri Gereğince Teşekkül Eden Standardizasyon Komitesi Kararı (No: 118)

448

İlanlar

a - Yargı İlanları

519

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

560

c- Çeşitli İlanlar

597

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

669