İnteraktif CD

                                                                                                         17 Mayıs 2001 - 24405

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2317 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nün İsviçre'de Kurulu Bulunan Tabacs Turcs SA'daki İştirak Payının %50'den %100'e Çıkarılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

2

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

3

- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12

- Anadolu Üniversitesi Eskişehir Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği

13

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Hizmetleri Yayın ve Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

14

- Çağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 ve 28 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Bosna-Hersek Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

17

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2001/1)

28

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92