İnteraktif CD

                                                                                                         17 Mart 2001 - 24345

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Ömer İZGİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2071 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

4

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Burhan ŞENATALAR'ın Seçilmesine Dair Karar

24

Atama Kararı

- 2001/2123 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına R. Engin AKÇAKOCA'nın Atanmasına Dair Karar

24

Yönetmelik

- İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Taze Et, Hazırlanmış Et ve Hazırlanmış Et Karışımları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/7)

28

- Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/8)

29

- Yapı Kooperatiflerinin Düzenleyecekleri Denetim Formları ve Eklerinin Teslimine Dair Sürenin Uzatıldığına İlişkin Tebliğ (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) No: 2001/1

30

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/7)

30

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91