İnteraktif CD

                                                                                                         17 Kasım 2000 - 24233

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar OKUYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2000/15) - İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2000/15)

4

- TS 1253 Hıyar Standardının Revizyonuna İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2000/24)

5

- Rekabet Kurulunun 00-11/109-54 sayılı Kararı

6

- Rekabet Kurulunun 00-19/189-101 sayılı Kararı

18

- Rekabet Kurulunun 00-29/314-181 sayılı Kararı

27

- Rekabet Kurulunun 00-29/330-186 sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlan

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91