17 Haziran 2000 - 24082

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşun İlgili Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesine Dair İşlem

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İlgili Kuruluşu Olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK), Milli Savunma Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair İşlem

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanı Fevzi AYTEKİN'e, Adalet Bakanı Prof.Dr. Hikmet Sami TÜRK'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Yargıtay Yedinci Ceza Dairesi Üyesi Ahmet AKYALÇIN'ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2000/21)

2

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

3

Yönetmelik

- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

18

Tebliğler

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar

18

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Dövülebilen Dökme Demirden Boru Bağlantı Parçaları İthalatına Yönelik Olarak Açılan Soruşturmanın Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma: 2000/1) - Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Dövülebilen Dökme Demirden Boru Bağlantı Parçaları İthalatına Yönelik Olarak Açılan Soruşturmanın Kapatılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma: 2000/1)

28

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/48 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/48 Sayılı Kararı

30

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/49 Sayılı Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2000/49 Sayılı Kararı

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92