17 Eylül 2000 - 24173

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- İçişleri Bakanlığına, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

10

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1179 Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen 243 Kişiyle İlgili Hükümlerin İptali Hakkında Karar

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

66

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92