17 Ekim 2000 - 24203

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1390 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında Karar 2000/1390 Tabii Afet Nedeniyle Zarar Gören Çiftçi, Esnaf ve Sanatkar, Küçük ve Orta Boy İşletmeler, Serbest Meslek Mensubu ve Sanayi ve Ticaret Erbabı ile Menkul ve Gayrimenkul Malları Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişilerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi ve Bu Kişilere Yeni Kredi Açılması Hakkında Karar

2

2000/1400 2001 Yılı Programı ile 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 5 2000/1401 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2001 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na İlişkin Karar 2000/1400 2001 Yılı Programı ile 2001 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 5 2000/1401 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2001 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'na İlişkin Karar

20

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray AYDIN'ın, Vekalet Etmesine Dair Tezkere

27

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın, Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü İhsan TUNÇER'in Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2000/61)

29

Yönetmelik

- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-45) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-45)

32

- Antalya Valiliğine Ait "Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair" Karar (No: 2000/1)

33

- Eskişehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91