16 Temmuz 2000 - 24111

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı A. Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Pedagojik Formasyon) Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

4

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/79-80 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/79-80 Sayılı Tebliğ

5

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/80-81 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/80-81 Sayılı Tebliğ

11

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/81-82 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/81-82 Sayılı Tebliğ

18

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/82-83 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/82-83 Sayılı Tebliğ

20

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/83-84 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/83-84 Sayılı Tebliğ

21

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/84-85 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/84-85 Sayılı Tebliğ

22

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/85-86 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/85-86 Sayılı Tebliğ

23

- Ankara İlinde Süper ve Hiper Marketlerde Atık Kağıt, Cam, Pet Şişe ve Bu Gibi Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanacağı Kumbaralar Bulundurulması Hakkında Karar (No: 2000/2) - Ankara İlinde Süper ve Hiper Marketlerde Atık Kağıt, Cam, Pet Şişe ve Bu Gibi Geri Dönüşümlü Atıkların Toplanacağı Kumbaralar Bulundurulması Hakkında Karar (No: 2000/2)

24

- Ankara İlinde 1999 Yılı İçin Belirlenen Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin 2000 Yılı İçin %25 Oranında Artırılması Hakkında Karar (2000/2) - Ankara İlinde 1999 Yılı İçin Belirlenen Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin 2000 Yılı İçin %25 Oranında Artırılması Hakkında Karar (2000/2)

24

- Ankara Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (2000/2) - Ankara Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (2000/2)

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

70

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93