İnteraktif CD

                                                                                                         16 Şubat 2001 - 24320

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2006 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

2

Yönetmelikler

- Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/10-11 Sayılı Tebliğ

3

- Rekabet Kurulunun 00-25/262-144 Sayılı Kararı

4

- Kahramanmaraş Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

8

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 20. Hukuk Dairelerine Ait 5 Adet Karar

9

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

13

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91