İnteraktif CD

                                                                                                         16 Ocak 2001 - 24289

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4617 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Başbakanlık ile Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 4 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelik

- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

6

Tebliğ

- Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ

32

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2001/1 Sayılı Kararı

35

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2001/2 Sayılı Kararı

37

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2001/3 Sayılı Kararı

41

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91