16 Mayıs 2000 - 24051 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/675 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi Hakkında Karar 2000/675 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi Hakkında Karar

2

2000/676 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespiti Hakkında Karar 2000/676 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespiti Hakkında Karar

3

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-31) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-31)

4

İlanlar

- Yargı İlanları

5