İnteraktif CD

                                                                                                         16 Kasım 2000 - 24232

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 78 sayılı Kararı

2

Tebliğ

- Düzce Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/6)

3

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/36 (3096 sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/49 sayılı Kararı

7

DÜZELTME (Başkent Üniversitesi Burs Yönetmeliği ile İlgili)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91