İnteraktif CD

                                                                                                         16 Aralık 2000 - 24262

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1621 Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile Bosna-Hersek Meteoroloji Enstitüsü Müdürlüğü Arasında İmzalanan Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2000/1680 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1659 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2000/1659 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

19

- 2000/1664 Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tıp Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

32

- 2000/1711 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Ulaştırma Yüksekokulunun Adının Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

33

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-60) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-60)

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91