16 Ağustos 2000 - 24142

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Beş Adet Atama Kararı

2

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair İki Adet Karar

4

Yönetmelikler

- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/536/AT)

5

- Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

40

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Devam Mamaları-Devam Formülleri Tebliği (No: 2000/30) - Türk Gıda Kodeksi Devam Mamaları-Devam Formülleri Tebliği (No: 2000/30)

41

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/18)

50

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91