15 Temmuz 2000 - 24110

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Yeditepe Üniversitesi Ana Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/71-72 sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/71-72 sayılı Tebliğ

17

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/72-73 sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/72-73 sayılı Tebliğ

18

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/78-79 sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/78-79 sayılı Tebliğ

23

- Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2) - Diyarbakır Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/2)

30

DÜZELTME (Anayasa Mahkemesinin E. Sayısı: 1997/71, K. Sayısı: 1998/73 Sayılı Kararı ile İlgili)

34

İlanlar

a - Yargı İlanları

35

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92