15 Şubat 2000 - 23965

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13898 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 99/13898 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Gümrük Hizmetleri Alanında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13903 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

31

2000/21 Türkiye - Tunus V. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

51

2000/25 Oman - Türkiye Karma Komite II. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

64

2000/27 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar 2000/27 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

82

2000/38 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) Arasında Bölgesel İşbirliği İçin Türkiye'de Bir UNIDO Merkezi Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

129

2000/63 Bozüyük-Mekece Otoyol Projesi ve İstanbul Boğazı Tüpgeçit İnşaatı Projesi'nin Finansmanı İçin Japon Denizaşırı Ekonomik İşbirliği Fonu'ndan Sağlanan Krediye Dair Nota ve Eki Müzakere Kayıtları ile Anlaşmalar ve Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

141

Milletlerarası Sözleşmeler

99/13909 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme'nin Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

246

2000/36 Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin, Sözleşme'nin 2 nci Maddesinin 2 ve 3 Numaralı Fıkralarında Belirtilen Seçme Haklarını Kullanmak ve Sözleşmenin II Sayılı Ekinde Yer Alan 1, 6, 8 ve 12 Sayılı Çekinceler Konulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

267

Yönetmelikler

- Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik - Nükleer Alanda Kullanılan Malzeme, Ekipman ve İlgili Teknolojinin İhracatına İzin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

310

- Ön Güvenlik Analiz Raporu Kapsamında Kalite Temin Esasları Yönetmeliği

366

- Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

380

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

384

- Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

385

Tebliğler

- Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Olmak Üzere Yapılacak Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (No: 2000/2)

387

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-04 Nolu Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-04 Nolu Kararı

392

Sirküler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

393

İlanlar

a - Yargı İlanları

397

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

429

c- Çeşitli İlanlar

470

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475