15 Ocak 2000 - 23934 Asıl

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Turizm Bakanlıklarına Ait 19 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği - Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği

9

- Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik - Özel İşlem Gerektirmeyen Radyoaktif Atıklara İlişkin Yönetmelik

14

Tebliğler

- 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 00/1) - 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 00/1)

20

- Karaman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 87) - Karaman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 87)

28

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/27 (743 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/43 Sayılı Kararı

29

- DÜZELTME (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1999/1 ve 1992/2 Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararları ile İlgili) - DÜZELTME (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1999/1 ve 1992/2 Sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararları ile İlgili)

34

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

b - Çeşitli İlanlar

74

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91