İnteraktif CD

                                                                                                         15 Mayıs 2001 - 24403

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'ya, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çevre Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2324 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere İlişkin Karar

3

- 2001/2380 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce Ekonomik Faaliyetleri Münhasıran Küçük ve Orta Boy Tarımsal İşletmelerin İşletilmesinden İbaret Olan Üreticilere Doğrudan ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Kullandırılmış Olan Tarımsal Krediler ile T. Halk Bankası A.Ş.'nce Esnaf ve Sanatkarlara, Genç ve Kadın Girişimcilere Açılmış Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar - 2001/2380 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce Ekonomik Faaliyetleri Münhasıran Küçük ve Orta Boy Tarımsal İşletmelerin İşletilmesinden İbaret Olan Üreticilere Doğrudan ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Kullandırılmış Olan Tarımsal Krediler ile T. Halk Bankası A.Ş.'nce Esnaf ve Sanatkarlara, Genç ve Kadın Girişimcilere Açılmış Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar

5

Yönetmelikler

- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yurtdışı Kadrolarına Yapılacak Atama Esasları ile Yurtdışındaki Kadrolarda Çalışanların Görev ve Sorumluluklarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

7

- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

31

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92