15 Mayıs 2000 - 24050

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/452 Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) Dokunulmazlıklar ve Bağışıklıklar Protokolü'nün Çekinceyle Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına Ait 30 Adet Atama Kararı

15

Yönetmelik

2000/660 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2000/660 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 5 Adet Karar

27

Sayıştay Kararı

- Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2000/1, K: 4958/1) - Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2000/1, K: 4958/1)

31

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93