İnteraktif CD

                                                                                                         15 Mart 2001 - 24343

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 ve 36 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Tebliğler

- 2000/2 sayılı 2001 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret: 2001/1)

3

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-9) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-9)

16

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli "Camdan Mamul, Görme Kusurlarının Giderilmesine Mahsus, Her İki Yüzü de İşlenmiş, Tek Odaklı, Gözlük Camları"nın İthalatında Soruşturma Açılmasına ve Acil Önlem Alınmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma: 2001/2)

17

- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8) - Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)

22

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 14. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91