15 Mart 2000 - 23994

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet Ali İRTEMÇELİK'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/282 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar 2000/282 Petrol Ürünlerinden Alınan Akaryakıt Tüketim Vergisi Miktarlarının Tespitine İlişkin Karar

3

Atama Kararları

- Devlet, Dışişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür, Turizm ve Orman Bakanlıklarına Ait 18 Adet Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

10

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

12

- Maltepe Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

15

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-14) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-14)

21

- İçel İli Hudutları Dahilinde Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - İçel İli Hudutları Dahilinde Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

68

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

80