İnteraktif CD

                                                                                                         15 Kasım 2000 - 24231

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2000/1407 Türkiye Çimse-İş Sendikası ile T. Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayii İşverenleri Sendikası Arasında Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bozüyük Tesisleri İçin Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin, Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmili Hakkında Karar

2

Tebliğler

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

5

- Antalya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 11)

6

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/37, K: 1999/49 Sayılı Kararı

17

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

28

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

29

b - Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91