15 Eylül 2000 - 24171 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1217 Öğretmenlere Her Öğretim Yılı Başında Ödenen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin (75,000,000.-) Lira Olarak Tespiti Hakkında Karar

2

- 2000/1218 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2000/1218 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

- 2000/1220 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar - 2000/1220 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

3