15 Ağustos 2000 - 24141

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Adli Tıp Kurumu Görevde Yükselme Yönetmeliği

3

- Motorlu Araçlar ve Römorklarına Ait Geri Vites Lambaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/539/AT)

11

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/29) - Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2000/29)

27

- Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 1) - Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 1)

28

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardisyon: 2000/6) - Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardisyon: 2000/6)

39

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91