İnteraktif CD

                                                                                                         15 Nisan 2001 - 24374

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2224 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine, Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar - 2001/2224 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine, Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

2

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turizm Bakanlıklarına Ait 8 Adet Karar

4

Yönetmelikler

- 2001/2225 Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

8

- HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

9

Tebliğ

- Rekabet Kurulunun 00-33/356-200 Sayılı Kararı

10

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92