tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi:15.09.2000

Resmi Gazete Sayısı: 24171 M

Ekli "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 6/9/2000 tarihli ve 9451 sayılı yazısı üzerine, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun değişik 5 inci ve 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun değişik 13 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/9/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN      M.YILMAZ       R.ÖNAL 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

S.ÇAKMAKOĞLU    M.KEÇECİLER     M.BOSTANCIOĞLU    F.BAL 
Devlet Bakanı V.  Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V.   Devlet Bakanı 

Y.YALOVA      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

H.GEMİCİ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  E.S.GAYDALI     M.İ.TALAY 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V. 

Prof.Dr.A.ÇAY    Prof.Dr.H.S.TÜRK  S.ÇAKMAKOĞLU     S.TANTAN 
Devlet Bakanı    Adalet Bakanı    Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

H.H.ÖZKAN      S.ORAL       M.BOSTANCIOĞLU    Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ 
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı    Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve 
                               İskan Bakanı V. 

Prof.Dr.H.Y.GÖKALP Prof.Dr.A.ÇAY    Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı V.  Ulaştırma Bakanı V. Tarım ve Köyişleri  Çalışma ve Sos. 
                    Bakanı        Güv.Bakanı 

A.K.TANRIKULU    M.C.ERSÜMER     M.İ.TALAY 
Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii   Kültür Bakanı 
Bakanı       Kay.Bakanı 

E.MUMCU       Prof.Dr.N.ÇAĞAN   F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- 23/2/1998 tarihli ve 98/10745 sayılı Kararnamenin eki Karar'ın 17 nci maddesine 30/6/2000 tarihli ve 2000/871 sayılı Kararname ile eklenen (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d- Başbakanlıkça uygun görülmesi kaydıyla Fuel-oil'in bu Karar'ın 2 ve 3 üncü maddelerine göre belirlenen tavan fiyatın altında bir fiyatla satılması halinde, tavan fiyat ile satış fiyatı arasında oluşan rafinelere ödenecek farklar."

Madde 2- Bu Karar 7/9/2000 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)