tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

Resmi Gazete Tarihi:14.08.2000

Resmi Gazete Sayısı: 241401M

Ekli "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 21/7/2000 tarihli ve 9826 sayılı yazısı üzerine, 23/7/1995 tarihli ve 4123 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/7/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Bülent ECEVİT 
Başbakan 

D.BAHÇELİ      H.H.ÖZKAN     M.YILMAZ       R.ÖNAL 
Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve   Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.      Başb.Yrd.     Başb.Yrd. 

Prof.Dr.T.TOSKAY  M.KEÇECİLER    Prof.Dr.Ş.S.GÜREL  Prof.Dr.T.TOSKAY 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V. 

Y.YALOVA      M.YILMAZ      Prof.Dr.R.MİRZAOĞLU R.K.YÜCELEN 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

H.GEMİCİ      Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ E.S.GAYDALI     F.ÜNLÜ 
Devlet Bakanı    Devlet Bakanı   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

Prof.Dr.Ş.ÜŞENMEZ  Prof.Dr.H.S.TÜRK  S.ÇAKMAKOĞLU     S.TANTAN 
Devlet Bakanı V.  Adalet Bakanı   Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 

İ.CEM        S.ORAL       M.BOSTANCIOĞLU    K.AYDIN 
Dışişleri Bakanı  Maliye Bakanı   Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve 
                              İskan Bakanı 

Doç.Dr.O.DURMUŞ   Prof.Dr.E.ÖKSÜZ  Prof.Dr.H.Y.GÖKALP  Y.OKUYAN 
Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı  Tarım ve Köyişleri  Çalışma ve Sos. 
                    Bakanı        Güv.Bakanı 

A.K.TANRIKULU    M.C.ERSÜMER    M.İ.TALAY 
Sanayi ve Ticaret  Enerji ve Tabii  Kültür Bakanı 
Bakanı       Kay.Bakanı 

E.MUMCU       Prof.Dr.N.ÇAĞAN  F.AYTEKİN 
Turizm Bakanı    Orman Bakanı    Çevre Bakanı 

Madde 1- Tabii afete maruz kalan;

a) Hakkari, Aksaray, Kırıkkale ve Bartın İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 2 kat,

b) Amasya, Erzurum, Tokat, Trabzon ve Zonguldak İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 3 kat,

c) Bolu İl Özel İdaresinin tahakkuk edecek payları 4 kat,

d) Çankırı, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova İl Özel İdarelerinin tahakkuk edecek payları 5 kat, olmak üzere 2000 yılının 8. 9. 10. 11 ve 12 nci aylarında 2/2/1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile Bütçe Kanunundaki hükümlere göre artırılmıştır.

Madde 2- Bu Karar 1/8/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)