14 Temmuz 2000 - 24109

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/940 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile 2000/3 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ve Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Artırılması Hakkında Karar 2000/940 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ile 2000/3 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ve Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Artırılması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Başbakanlığa Ait Bir Adet Atama Kararı

3

Yönetmelikler

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği

3

- İstanbul Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

28

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/70 (570 Sayılı KHK ile İlgili), K: 1998/72 Sayılı Kararı

31

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/71 (570 Sayılı KHK ile İlgili), K: 1998/73 Sayılı Kararı

42

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92