14 Şubat 2000 - 23964

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/39 İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/39 İspanya Krallığı Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı Arasında Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansmanı Amacıyla Uygun Koşullu Bir Global Kredi Oluşturulmasına Yönelik Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Fırat Üniversitesi Doğal Afetler Araştırma Merkezi Yönetmeliği

6

Tebliğler

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 573) - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 573)

9

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 574) - Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 574)

13

- Tasfiye Genel Tebliği (Sıra No: 1) - Tasfiye Genel Tebliği (Sıra No: 1)

17

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244) - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)

21

- Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (No: 2000/6) - Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (No: 2000/6)

27

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/2) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/2)

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

41

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92