İnteraktif CD

                                                                                                         14 Ocak 2001 - 24287

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

2

- Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

2

Tebliğ

- Karabük Valiliği Mahalli Çevre Kurul Kararı (No: 2000/12)

13

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

18

c- Çeşitli İlanlar

23

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28