14 Ocak 2000 - 23933 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

99/13414 2000 Yılı Yatırım Programı 17 Ekim 1999 gün ve 23849 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 13 Ekim 1999 gün ve 99/13414 Sayılı 99/13414 2000 Yılı Yatırım Programı 17 Ekim 1999 gün ve 23849 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 13 Ekim 1999 gün ve 99/13414 Sayılı "2000 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair" Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir

2

İlanlar

a - Yargı İlanlar

275