14 Nisan 2000 - 24020

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Orman Bakanı Prof.Dr. Nami ÇAĞAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Kuruluş ve İşletme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü Eğitimi Yönetmeliği

4

- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

20

- Sığır Suni Tohumlaması Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacakları Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 7 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

35

- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

36

- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik - Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yönetmelik

36

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-24) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-24)

37

- Ağrı İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Ağrı İli Sınırları Dahilinde, Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

38

- Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - Batman Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

38

- Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3) - Denizli Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 3)

39

- Kayseri İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar - Kayseri İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

40

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92