İnteraktif CD

                                                                                                         14 Mayıs 2001 - 24402

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Tunca TOSKAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Motorlu Araç Sürücülerinin Ön Görüş Alanı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (77/649/AT)

3

- Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29

- Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERFAM) Yönetmeliği

30

Tebliğ

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 295) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 295)

33

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

43

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92