14 Mayıs 2000 - 24049

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/491 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'e, Devlet Bakanı E. Safder GAYDALI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı A. Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı H. Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

50

İlanlar

a - Yargı İlanları

51

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93