14 Mart 2000 - 23993

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/196 Bursa Uludağ Kış Sporları Turizm Merkezi'nin Yeniden Tespitine Dair Karar

2

2000/267 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Hedef Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Pilot Bölgelerde Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar 2000/267 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Hedef Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Pilot Bölgelerde Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar

4

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Milli Savunma, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlıklarına Ait 21 Adet Atama Kararı

6

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

13

Yönetmelikler

- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

15

- Maltepe Üniversitesi Sağlık ve Sosyal İşletme Müdürlüğü Yönetmeliği

25

- Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

27

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92