İnteraktif CD

                                                                                                         14 Kasım 2000 - 24230

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Milli Eğitim Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/27)

4

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/28)

4

- Bolu İli Sınırları Dahilinde Çözücü ve Yapıştırıcı Nitelik Taşıyan Uçucu ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satışının Yasaklanmasına Dair Karar

5

- Bolu İli Sınırları Dahilinde 18 Yaşından Küçüklerin Sigara ve Benzeri Kötü Alışkanlıklardan Korunması ve Ganyan Bayilerine Girmelerinin Yasaklanmasına Dair Karar

5

- Zonguldak Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

6

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 5 Adet Karar

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91