14 Haziran 2000 - 24079

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/600 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Milletlerarası Andlaşma

2000/710 Türkiye ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Arasında İmzalanan "Stand-by" Düzenlemesi Çerçevesinde Yapılan Programa Destek Olmak Üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Krediye Dair İkraz Anlaşması ile Ek Mektupların Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

39

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/696 Başbakanlığa Ait (3) Sayılı Cetvelde Yer Alan Dolu Kadroların Derecelerinin, (4) Sayılı Cetvelde Yer Alan Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

40

Tebliğ

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/13) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/13)

43

DÜZELTME (Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile İlgili)

44

İlanlar

a - Yargı İlanları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

46

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92