14 Eylül 2000 - 24170 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1214 2000 - 2001 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2

2000/1215 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin 2000/1215 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin

12

İlanlar

- Yargı İlanları

13