14 Ağustos 2000 - 24140

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'na, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof.Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/962 2893 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

56

- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

66

- Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

70

Tebliğler

- Motorlu Araçların Ön Sis Lambaları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/762/AT)

75

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/95-96 Sayılı Tebliğ

91

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/96-97 Sayılı Tebliğ

96

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/97-98 Sayılı Tebliğ

113

- 2000 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

133

- 2000 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2000 Yılı Temmuz Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

166

İlanlar

a - Yargı İlanları

171

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

235

c- Çeşitli İlanlar

282

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

284